.

Disclaimer

.

 

jstc-196x300Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en “De Verlokking Bloemen & Planten” deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.
Eventueel vermelde tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn.
“De Verlokking Bloemen & Planten” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website.
Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan “De Verlokking Bloemen & Planten” of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden
Al het materiaal op deze website dat van andere websites komt en die niet als “Royalty Free*”, GNU-General Public License o.d. bekend stonden, zijn steeds verkregen door daar toestemming voor te vragen aan de webmaster o.d.
Bij geen reactie is uitgegaan van “Lex silentio”.
“De Verlokking Bloemen & Planten” is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Toepasselijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is van toepassing op alle onderdelen, dus inclusief links e.d., van de pagina’s op deze website alsmede alle e-mails, eindigend op @deverlokkingbloemenenplanten.nl

 

* You may use the Image: . . . .
In digital format on websites, multimedia presentations, broadcast film and video, cell phones.
In printed promotional materials, magazines, newspapers, books, brochures, flyers, CD/DVD covers, etc.
Along with your corporate identity on business cards, letterhead, etc. to decorate your home, your office or any public place.


Facebook Berichten  |  Over Ons  | Winkel Stolwijk  |  Vrijdag Standplaats